Bydgoszcz

Kilka razy byliśmy na warszatatach typograficznych w Zespole Szkół Plastycznych.