Powązki

Kilka razy 1 listapada wybieraliśmy się na spacer typograficzny.