Jak

Liczba uczestników każdej części kursu jest ograniczona i wynosi 20. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opłata za kurs wynosi 2950 złotych, co daje niecałe 20 złotych za godzinę (15 zjazdów po 10 godzin). Opłata powinna zostać wniesiona po zamknięciu listy uczestników kursu (czyli w praktyce w momencie rozpoczęcia kursu).

Aby zapisać się na kurs, należy zarejestrować się tutaj (Katalog studiów | Wydział Nauk Humanistycznych | Akademicki Kurs Typografii | Rejestracja). Po prawidłowym zarejestrowaniu, należy wydrukować podanie z tego sytemu (jest opcja wydruk podania). Następnie należy przygotować:

Dokumenty należy składać pod adresem (można wysłać pocztą):
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Mgr Krystyna Kiszelewska, tel. 22 561 89 97

Po przejściu procesu rejestracji, otrzymuje się indywidualny numer konta, na który należy wpłacić pieniądze. Prosimy nie dokonywać wpłat na konto główne UKSW.