Kontakt

Akademicki Kurs Typografii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

 

We wszelkich sprawach można:
dzwonić 601 055 275
pisać chwalowski@post.pl
[Robert Chwałowski]